بلاگفستيوال -سلام دوستان

این بار تصمیم داریم یه قرار تو فضای باز برگزار کنیم

با دوستان که مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ جا بهتر از محیط کوهستان نیست.

قرار این بار ما --------------> درکه

هر کس دوست داره روز جمعه ۱۲ آبان ماه ساعت ۹ صبح میدان اصلی درکه درست روبروی مسجد

بیاد.

لطف کنید و هر کس برای خودش غذای سبک بیاره!

منتظر پیشنهاداتتون هستیم ....

اگر هم قراره بیایید حتما تو کامنتها بگین .

با تشکر