دیروز همایش وبلاگ نویسان تهران برگزار شد . جمعیت خوبی اومده بودند و برنامه جالبی هم برگزار شد . اکثر وبلاگ نویسا خواستار ادامه یافتن همچنین برنامه هایی بودند .

نکته ی جالب توجه سکوت و عدم حضور رسانه های وبلاگی و خبری بود که حاضرند در خبرگزاری هاشون خبری که یک وبلاگ نویس در وبلاگش نوشته من صبح به پدرم سلام کردم را اعلام کنند ، اما خبرهای باشگاه هواداران ، هر چند مهم و تاثیر گذار همیشه باید در سکوت محض بمونه تا مبادا کسی به وبلاگ و وبلاگ نویسی و حضور در این مراسمات ترغیب بشه .