سلام

امکانات آزمايشی که بر روی اين صفحه قرار گرفته :

 1 - امکانات فارسي و انگليسي نويسي اتوماتيک

 2 - ارور چکينگ بدون پست بک

 3- ايجاد پست اتوماتيک

و ...

البته قوانين پرشين هم تغييراتی داشته که بد نيست خودتون به صورت کامل بخونيد .