وقتی که ایده ی راه اندازی باشگاه هواداران را با دوستان همکار و بلاگرها مطرح کردم٬ نظرات متفاوتی ابراز شد. همکاران منفی برخورد کردند و بلاگرها مثبت و اندکی مردد.
امروز تقریبا موضوع فنز و فعالیتهای داوطلبانه جا افتاده و خیلی های دیگر نیز به این فکر افتاده یا خواهند افتاد. اما اجرای موفق تر طرح فنز نیازمند توجه بیشتر مدیران پرشین بلاگ و در درجه اول بنده ی حقیر سراپا تقصیر است.

دوستان قدیم و جدید فنز نیز بهترین همراهان خواهند بود.

فنز تنها نیست و تنها نخواهد ماند

نوروز  بر همه دوستان باشگاه هواداران پرشین بلاگ مبارک

به امید روزهای بهتر

خدا خواهد نصیب باشد