وقتی بارون میاد
وقتی بهاره
وقتی کسی توی این وبلاگ نمینویسه
وقتی که از فرصتها استفاده نمیشه
وقتی خیلی چیزا به تعارف میگذره
حتی عمر
خب
نوبت من میشه
که وقت زیادی ندارم
که بیام از فرصت گفتن
شنیدن
نوشتن
استفاده کنم
ولو همین چند خط
روزی میرسه که
دیگه نیستم
و نمیتونم بنویسم
ولی حالا که میتونم
مینویسم
به همین سادگی