نگرش‌هاي متفاوت در كنار هم، دركي گسترده و چند جانبه پديد مي‌آورند

مي‌خواهيم پديده‌اي را بررسي كنيم. از زاويه‌ي الف به آن پرتو نوري مي‌تابانيم و از انعكاس حاصله، به برخي از خواص پديده پي مي‌بريم. اگر در همين زاويه ديد، نقطه نظر متوقف شويم، ساير انعكاس‌ها را از دست داده‌ايم و دركي ناقص نصيب ما مي‌شود.

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاری ایسنا ، در وبلاگ "تفكر استعاري" به نشاني metaphoricalthinking.persianblog.ir در ادامه مي‌خوانيد: براي يك شناخت نسبتاً جامع، بايد انعكاس‌هاي بسياري را مشاهده كرد. پس نور را از زاويه جديدي به سمت شيء مي‌تابانيم. و جمله‌ي اخير را مدام تكرار مي‌كنيم! نگرش‌هاي متفاوت در كنار هم، دركي گسترده و چند جانبه پديد مي‌آورند.

استعاره‌هاي متعدد براي يك پديده نيز (در بلندمدت) طيفي از بينش‌هاي رقيب اما مكمل را نسبت به آن پديده ايجاد مي‌كنند؛ كه انتظار مي‌رود نقاط قوت هريك از استعاره‌ها در آن ته نشين شده باشد.

لینک خبر