جشنواره رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای از روز ۲ شنبه ۲۴ اردیهشت ماه در

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دائر شده و تا روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه

ادامه دارد.

به همین منظور تصمیم گرفتیم تا قرار وب لاگی در این نمایشگاه داشته باشیم.

غرفه پرشین بلاگ در سالن ۱۵ ( ۱۱۸ ) میباشد.

قرار ما روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۳ الی ۵ میباشد.

منتظر حضور صمیمانه شما عزیزان وب لاگ نویس هستیم.

به امید دیدار