با سلام

زین پس روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ۵ الی ۷ جلسات نقدا و بررسی وب لاگها

در کتاب سرای فرهنگسرای دانشجو واقع در پارک شفق یوسف آباد برگزار میشود.

از دوستان عزیز علاقمند دعوت میکنیم تا در این جلسات حضور داشته باشند.

اولین جلسه نقد هفته گذشته ۶ خرداد ماه در همین مکان برگزار شد.

دوستان عزیزی که در این جلسه حضور داشتند :

http://abolfazl2321.persianblog.ir

http://m-shorideh.persianblog.ir

http://akherat.persianblog.ir

http://nodbe-feragh.persianblog.ir

http://eshraghiyon.persianblog.ir

http://avaze_parejebraeel.persianblog.ir

http://arashchakeri.persianblog.ir

http://fpi.persianblog.ir

http://persiancinema.persianblog.ir

http://aryan.persianblog.ir

http://pinky.persianblog.ir

منتظر حضور سبزتان هستیم!!!