با سلام

جلسه نقد و بررسی وب لاگهای روز یکشنبه ۱۳ خرداد بهتر از هفته قبل برگزار شد.

در این جلسه مدیریت گروه های پرشین بلاگ نیز حضور داشتند و تو ضیحاتی در مورد

نقد وب لاگها و چگونگی پویا بودن این جلسات دادند.

و اینکه در جلسات آینده چگونه از این نشست ها نتیجه بهتری بگیریم.

آقای حسامی مدیریت کتاب سرای فرهنگسرای دانشجو هم توضیحات کامل تری در

مورد روند کار فرهنگسرا دادند.

دوستان بلاگر هم در مورد سوابق و تجربیات وب لاگ نویسی خود صحبت کردند.

دوستان حاضر در این جلسه :

http://abolfazl2321.persianblog.ir

http://nodbe-feragh.persianblog.ir

http://eshraghiyon.persianblog.ir

http://avaze_parejebraeel.persianblog.ir

http://arashchakeri.persianblog.ir

http://www.7asemoon.persianblog.ir

http://goledavvody.persianblog.ir

http://raghseeteghad.persianblog.ir

http://www.roya11842.persianblog.ir

http://fallendreams.persianblog.ir

http://parmida.persianblog.ir

http://pinky.persianblog.ir

وب لاگی که برای یکشنبه آینده مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت وب لاگ رقص اعتقاد است:

http://raghseeteghad.persianblog.ir

به امید دیدار