پرشین وب لاگ این امکان را فراهم کرد تا بتوانیم بهترین و محبوب ترین وب لاگهایی

 را که میخوانیم معرفی کنیم.