پرشين بلاگ از وبلاگ های گروهی با ايده های جديد ، در رشته های عمومی و تخصصی حمايت می کند .

از جمله حمايت های پرشين بلاگ از وبلاگ های گروهی می توان به موارد زير نام برد :

 - تبليغات رايگان وبلاگ های گروهی با ايده های نو در تمام وبلاگهای پرشين بلاگ

- معرفی وبلاگ های گروهی در برترين های پرشين بلاگ

- معرفی وبلاگها در باشگاه هواداران پرشين بلاگ

- دعوت از مديران وبلاگ ها برای شرکت در جلسات و جشن های پرشين بلاگ

- اهدای کارت اينترنت رايگان به اعضای وبلاگ