امروز توی وبلاگها داشتم گشتی می زدم که که به اين متن برخوردم . برام جالب بود . البته قرار شد بدون قرار دادن لينک وبلاگ اونو توی فنز بذارم .

اگه کسی لينکشو خواست بهم ايميل بده تا براش بفرستم .

سلام.

به خدا اونقدر دلم واسه پرشين بلاگ و صفا و صداقت اين جا تنگ شده بود که نگو . رفته بودم يه جای ديگه  .  اون جا به قول خودشون خيلی صميميت زياده.

 ولی من اون جا فقط سياهی ديدم.خيلی خوشبين باشيم رنگش خاکستريه.ديگه نمی خوام از اين جا برم . من اين جا را هيچ وبلاگ ديگه  ای عوض نمی کنم.

حتی اگه کسی نوشته هامو نخونه و واسشون نظری ننويسه.خوشحالم که دوباره برگشتم.