تبریک

با خبر شدیم که مدیر قبلی باشگاه آقای عرب احمدی به جمع مرغها پیوستن ، یا همون ازدواج کردن.

ما هم این وصلت مبارک رو به ایشون و همسر محترمشون از صمیم قلب تبریک میگیم.