منزلگــــه صفــاست   این پرشین بلاگ           موزون و دل گشــــاســت ايـن پرشین بلاگ                   

 

هـرکس کـــــه رهـرو وادی سخن اسـت            سویش نـشان نـمــاست این پرشین بلاگ                   

 

هم پیشرو است و هم خوب و مستقل            از حزب هـــا جــداسـت ايــن پـرشـین بلاگ                   

 

انـــدر  گــزینش هــــر  پــارسی زبـــــان            آغـــاز و  ابـتــــداســـت ايــن پـرشـین بلاگ                   

 

شــــــــایستـه اسـت اگـر، بـرترین شود           چون خوب وخوش لقاست این پرشین بلاگ 

                    

از چشـم زخم زمـــــانه  در امـــانستی            تـــا يــاورش خـــداست  ايــن پــرشین بلاگ                   

 

پارسی سرشت و جهانی نگـــر بــــود             نامش چه خوش نواست ايــن پرشين بلاگ

 

از خـوبــی  و  بـــــروزی  و  دانـــــش و فــــن

هر چیـز گویمش رواست  این پرشین بلاگ

 سجاد بهمنی    

 
دوبيتی به مناسبت تولد چهارسالگی سايت « پرشين بلاگ » :

رهی پرپيچ و ابزاری جهانی

دمی شرق و دمی غرب جهانی

بلاگی ساختم « آن لاين » چه آسان

ز تار « پرشين » پود جهانی

 

سيد فتح الله صدری زاده