وبلاگ نامه بازی فراخوان خود را به علت استقبال زیاد تا آخر ماه ژانویه تمدید کرد

شما نیز میتوانید در این مسابقه ی نامه بازی که به نفر اول از نظر داوران از طرف بچه های فنز پرشینبلاگ هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم میشود ، شرکت کنید.