زمان ارسال آثار مربوط به بازی نامه ای به مسیح به پایان رسید.نامه های رسیده و مورد تایید در آرشیو این وبلاگ موجود می باشد.

تمامی نامه های مورد تایید به داوران ارجاع داده شد و تا چند روز آینده پنج اثر برتر از دید داوران در این وبلاگ معرفی میگردد.

با تشکر

دبیرخانه نامه های باز

آدرس ایمیل دبر خانه ی نامه باز        (nameh.baz@gmail.com )

آدرس وبلاگ دبیرخانه ی نامه باز  http://nameh.persianblog.ir