دعوت به همکاری

گروه ایرانشناسی پرشین بلاگ از وبلاگ نویسان فعال و علاقمند دعوت به همکاری مینماید.

تیم ایران شناسی پرشین بلاگ ازتمام کاربران فارسی زبان دنیای مجازی دعوت به همکاری مینماید تا اطلاعات مربوط به استانهای مختلف ایران و شهرهای دور و نزدیک را در این مجموعه با کمک هم گردآوری کنیم.

ما میتوانیم . . .