امکان جدید پرشین بلاگ: مرتب سازی لینک های دوستان 

هم اکنون میتوانید لینک دوستانتان را بصورت های زیر مرتب کنید:

  1. الفبایی
  2. معکوس الفبایی
  3. مثلثی
  4. معکوس مثلثی
  5. بر اساس طول حروف
  6. معکوس اندازه طول حروف
  7. دلخواه

نکته : برای حالت دلخواه کافیست اعداد کنار هر لینک را کم و زیاد بدهید . هر لینکی که عددش کوچک تر باشه ، بالاتر ظاهر میشه ...

منبع : امکانات جدید پرشین بلاگ