باشگاه هواداران پرشین بلاگ با همکاری اعضای باشگاه برگزار می کند :

 

 بازدید وبلاگنویسان از نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

با توجه به برپایی نمایشگاه رسانه های دیجیتال ، باشگاه هوادارن پرشین بلاگ در نظر دارد تا بازدیدی از این نمایشگاه را در کنار وبلاگ نویسان برگزار کند .

بدین منظور از تمامی وبلاگ نویسان علاقه مند به بازدید از نمایشگاه رسانه های دیجیتال دعوت می شود تا در کنار دیگر وبلاگ نویسان به این نمایشگاه رفته و بازدیدی دسته جمعی از آنجا داشته باشند.

زمان :     جهار شنبه  مورخ  ١۵ / ٧ / ١٣٨٨

مکان :    خیابان شهید بهشتی ، نبش میر عماد ،  مجتمع تجاری گلدیس ، دفتر پرشین بلاگ ( روبروی مصلی تهران )

 راس ساعت ۴ بعد از ظهر

توجه :

آوردن هر چند نفر همراه بلا مانع است