اسامی برندگان دومین دوره قرعه کشی

١ _ امیر انصاری - انصراف

2 _ حامی هستی - انصراف

3 _ محسن حیدری - انصراف

4 _ علی چلوی - انصراف

5 _ سمیرا راهی - انصراف

ضمن تبریک به این دوستان لازم به ذکر هست که برندگان تا ٢٢ مهر ماه (روز چهارشنبه)فرصت دارند که شماره عضویت ، آدرس دقیق پستی و شماره تلفن خود را به آدرس pbfansclub[at]gmail[dot]com بفرستن.

بدیهی است در صورت ارسال نکردن مواد ذکر شده در بالا به منزله انصراف از دریافت جایزه هست.

"زحمت قرعه کشی این دوره به عهده سر کار خانم بهناز صادقی بود."