آقا من به گردن اين جشن خيلی حق دارم . کلی واسش زحمت کشيدم . يعنی اگه من نبودم که اين جشن، جشن نبود  . از حق نگذريم جشن خوبی شد که واقعا بچه ها زحمت کشيدن . دکتر بوترابی ، عماد هنر پرور با اون اجرای خوبش ، سروش اسدزاده با هماهنگی هاش ، آقای باغانی، آقای کريم بيگی ، خانم ناطقی ، خانم بابا علی ، خانم نيک منش ، خانم پينکی ، خانم بخشی و خيلی های ديگه که با عرض شرمندگی اسمشون در ذهنم نيست .

يه تشکر هم از بچه های وبلاگ نويس که به جشن خودشون اومدن و ما را سرافراز کردن . البته ميزبان بودن نه مهمان

سری دوم عکسا را ببينيد . به اين می گن عکسای ريا . البته به جز عکس اولی

 2 hamed mamanbaba

مامان و بابا و دخترشون (مامان مريض بوده نيومده)

7 hamed jayeze

خب اين همه راه پا شدم رفتم جايزه گرفتم . اين زحمت نيست ؟ باز می گن حامد هيچ کار نکرد .

14 hamedo dokhtara

خوش و بش با وبلاگ نويسای شرکت کننده . خيلی هاشون را می شناختم.مرضی ،ميثم(لينکش يادم نيست) ، محمد ، روشنک ، ويدا، غزال و ...

12 hamed salon miz

با دو تن از خبرنگاران فاوا نيوز در حال بخور بخور

عکسم که می انداختم . ديگه چی از جون من می خواهيد

کی گفته کسی بغل آقای ابطحی ننشسته ؟ ديديد که بالاخره يکی نشست . نگاه من را با بغل دستی ابطحی ببينيد . قرار مدار ميذاشتيم که بعد از مراسم يه دعوای مفصل با هم بکنيم . (اگه مردی بعد جشن دم در وايسا تا حالتو بگيرم)