بخش تازه های فنز امکان جديد و منحصر به فرديه که باشگاه هوادارن پرشين بلاگ زير نظر آقای طه ولی زاده اون را به راه انداخته و هر دو روز يکبار جديدترين اخبار گروه سايتهای پرشين بلاگ در اون نمايش داده می شه .

شما می تونيد به راحتی برای مطلع شدن از اخرين اخبار هک و دنيای وبلاگ نويسی و IT و ... پس از ملاحظه عناوين خبرها با کليک بر روی لينک خبر ، متن کامل اون را ملاحظه کنيد .

بخش تازه ها در سمت چپ وبلاگ فنز قابل مشاهده می باشد .

برای شروع اخبار سايتهای زير در بخش تازه ها لينک داده می شه که در آينده ای نزديک اين سايتها افزايش پيدا خواهد کرد .

وبلاگ مديران

پرشين وبلاگ

فاوا نيوز

پرشين هک

متفرقه