به اطلاع عموم کاربران محترم سایت پرشین بلاگ می رساند چنانچه وبلاگ شما به هر نحو چه از مجرای مخابرات و چه از سوی سایت محدود یا مسدود شد می بایست با ایمیل کارگروه فیلترینگ در این خصوص مکاتبه فرمایید که در صورت رفع مورد مسدودی وبلاگ مجددا  به حالت فعال و در دسترس بازخواهد گشت .

ایمیل فیلترینگ : filter@dci.ir