سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

                                 بــادت انــدر شهـریـاری بـرقــرار و بـر دوام

سال خــــرم فــال نیــکو مــال وافــــر حـــال خـوش

                           اصـل ثــابت نسل بــاقی تخت عـالی بخت رام

            سال نو مبارک

" باشگاه هواداران پرشین بلاگ " فرارسیدن سال نو را خدمت شما

هواداران عزیز وبلاگنویس تبریک عرض می نماید .

               با آرزوی سالی سرشار از بهترینها برای شما

                           باشگاه هواداران پرشین بلاگ