دومین فهرست از یادداشت های ارسالی به دبیرخانه جشنواره نوروزی وبلاگ نویسان پرشین بلاگ را برای آشنایی با این وبلاگ ها در ادامه این یادداشت پیگیری کنید .

با آرزوی نوروزی خوش برای شما

 

http://mosaferjadehzendegi.persianblog.ir/post/63

http://hossin1969.persianblog.ir/post/52

http://sevdan.persianblog.ir/post/150

http://mrahmani.persianblog.ir/post/51

http://paeize-del.persianblog.ir/post/120

http://boghze-khis.persianblog.ir/post/40

http://shimi79.persianblog.ir/post/631

http://mazdab.persianblog.ir/post/52

http://somesaracity.persianblog.ir/post/71

http://yekdaneshjoo88.persianblog.ir/post/551

http://deardiary.persianblog.ir/post/18

http://mamanko0ocho0olo0o.persianblog.ir/

http://amirmahdi62.persianblog.ir/post/164/

http://mercury77.persianblog.ir/post/144

http://rooznegarha.persianblog.ir/post/383

http://nilufaresiah.persianblog.ir/post/55/

http://mylovetandis.persianblog.ir/post/127/

http://persland.persianblog.ir/post/19/

http://golbarhar.persianblog.ir/post/255/

http://mementocafe.persianblog.ir/post/107/

http://kolbeyeshgh.persianblog.ir/post/226/

http://yoonos.persianblog.ir/post/43/

http://donyayesabzeman.persianblog.ir/post/620/

http://yaali110.persianblog.ir/post/1111/

http://newcomingbaby.persianblog.ir/post/286/

http://a-semani.persianblog.ir/post/5/

http://jimsystem.persianblog.ir/post/16/

http://bishtarbedanim.persianblog.ir/post/99

http://sahar2482.persianblog.ir/post/322