رسمی

کانون هواداران پرشین بلاگ تولد سرکار خانوم پولادزاده ی عزیز مدیرگروه سایتها پرشین بلاگ را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان عمری با خیر وب رکت و رشد روزافزون را آرزو می کند

 به زبون بچه های کانون هواداران

خانوم پولادزاده  یعزیز تولدتون و بهتون تبریک می گیم و ایشالا که تو یان صد و بیست سال عمری که میگیرین بتونین به بهتر شن محتوای فارسی که همون هدف اصی شماست کمک کنین .

تولد اقلیما پولادزاده

کانون هواداران پرشین بلاگ