باشگاه هوادان پرشین بلاگ اقدام به واگذاری و یا انتقال دامنه های پیشنهادی خود به وبلاگ نویسان عزیز نموده است.

- هزینه واگذاری ده هزار تومان

- هزینه تمدید یکسال از پایان مدت قبلی و  یا انتقال ده هزار تومان

جمعا بیست هزار تومان

" واگذاری بر اساس اولویت وبلاگنویسان فعال پرشین بلاگ میباشد "

لیست دامنه های پیشنهادی :

vatanam.com

beporsid.com

persiantest.com

alwayspersian.com

persiancup.com

persianisland.com

parsfava.com

favaz.com

otaghak.com

shaborooz.com

groupiran.com

khadang.com

dirozood.com

bibiblog.com

savaran.com

gadook.com

justpersia.com

miniboos.com

aloil.com

alinews.com

iranset.com

persianset.com

qvsm.com

vwdm.com

xqdm.com

yvsm.com

zwdm.com

zvsm.com

aryagostar.com

persiancom.com

persianfolk.com

persianfund.com

persianfan.com

persianlegend.com

persiansys.com

 

در خواست خود را لطفا" در همین پست اعلام نمایید.

نوشتن آدرس ایمیل و یا شماره تماس الزامی است.

اعضاء باشگاه هواداران پرشین بلاگ که شماره عضویت دریافت نموده اند در الویت قرار دارند.