به اطلاع کلیه هواداران پرشین بلاگ می رساند ، در پی خبر واگذاری پرشین بلاگ ،از طرف هواداران و دوستداران پرشین بلاگ ، نظر سنجی مبنی بر اینکه پرشین بلاگ به خود وبلاگنویسان واگذار شود ، راه اندازی شده است که متن آن بدین شرح می باشد :

ما وبلاگنویسان امضا کننده این درخواست ضمن احترام به حق تصمیم گیری مالکان سایت پرشین بلاگ، برای خرید سهام این سایت اعلام آمادگی می کنیم و از مسئولین آن می خواهیم تا با برنامه ریزی و واگذاری سایت به وبلاگنویسان علاقمند ، حس مسئولیت و قدرشناسی خویش را نسبت به جامعه وبلاگنویسان ایران نشان دهند.

بدین وسیله از کلیه شما هواداران عزیز درخواست میشود تا در نظرسنجی شرکت کرده و موافقت خود را با امضای خود به ثبت برسانید .

آدرس نظر سنجی بدین شرح می باشد :

http://www.petitiononline.com/pb1381/petition.html

باشگاه هواداران پرشین بلاگ