پیرو اعلام آمادگی برای واگذاری پرشین بلاگ، تا کنون درخواست بیش از سی متقاضی دریافت شده  و تاییدیه دریافت پیشنهاد و تقاضای اطلاعات تکمیلی نیز به آدرس الکترونیکی آنان ارسال گردیده است.

از آنجا که به زودی مرحله مذاکره با پیشنهاد دهندگانی که شرایط لازم را دارا می باشند، آغاز می گردد، لذا از علاقمندان دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ارسال پیشنهاد و اطلاعات تکمیلی به دو آدرس الکترونیکی:

mehdi@persianblog.ir

mehdiboutorabi@yahoo.com

                                                            اقدام فرمایند.