دعا وسیله نیرومندی برای تغییر است. تغییر درونی ترین لایه ها وجودی انسان که عمیقا با خالق اش مرتبط است. به همین دلیل است که همه ی ادیان الهی بخش ویژه ای را به دعا اختصاص داده اند تا منت خداوند بزرگ باشد بر عالمیان و بشر برای برای تغییر مصلحانه درون و برون به آن نیازمند است

در این ایام گرانقدر عرفه و قربان، از پروردگار خویش توفیق خاص برای زندگی بهتر می طلبیم. عید قربان بر همگان مبارک