در چند روز گذشته و به دلیل اجرای فیلترینگ از سوی کمیته تعیین مصادیق بر روی دامنه اینترنتی سایت خدمات وبلاگ پرشین وبلاگ، به آدرس اینترنتی

http://persianweblog.ir

دسترسی به بخش قالب های وبلاگ به آدرس

http://www.persianweblog.ir/templates

نیز قطع شده است. به این ترتیب شاهد نمایش ناقص قالب آن دسته از وبلاگ های وبلاگستان هستیم که از خدمات این سایت استفاده می کنند.

توضیح این نکته لازم است که اقدامات ممکن برای رفع فیلتر سایت را دنبال کرده ایم و امیدواریم در اسرع وقت به نتیجه برسیم و این مشکل مرتفع گردد.