وبلاگ گرافیک از وبلاگهای گروهی فنز پرشین بلاگ با همراهی درنگ

 آرت ، جهت ایام سوگواری ، اقدام به طراحی دو قالب به نامهای

عاشورای 1 و 2 نموده است .

جهت دانلود قالب به وبلاگ گرافیک مراجعه نمایید .