آغاز سال نو مسیحی را به همگان

و به ویژه علاقمندان پیامبر صلح و دوستی عیسی مسیح ع

و هموطنان مسیحی

تبریک عرض می کنیم

 

 

برای هموطنان عزیز

آرزوی روزهای بهتر

و شادی افزون تر داریم