افتتاح باشگاه وبلاگ نويسان تهران در تاريخ ۲۴ تيرماه در پارك گلها صورت گرفت

در اين افتتاحيه جمعي از مسئولين - مديران سرويس هاي وبلاگ و خبرنگاران و مديران جشنواره هاي وبلاگ نويسي حضور داشتند.

مسئولين جشنواره وبلاگ نويسي پرستاري نيز در اين افتتاحيه حضور داشتند .

http://i2.tinypic.com/20gco5w.jpg

http://tinypic.com/20gbsbk.jpg

http://tinypic.com/20gbs3k.jpg

http://i1.tinypic.com/20gbsc6.jpg

http://i1.tinypic.com/20gck6g.jpg

http://i1.tinypic.com/20gckmd.jpg