همزمان با برگزاری جشن تولد پرشین بلاگ ، از دو تن از مدیران باشگاه هواداران پرشین

بلاگ تقدیر و قدردانی شد .

در آیتم باشگاه هواداران پرشین بلاگ , ابتدا آقای علیرضا مهجور جدیدترین عضو فنز

پرشین بلاگ گزارش یک ساله ای از فعالیت های فنز پرشین بلاگ ارائه دادند .

( علیرضا مهجور _ جدیدترین عضو فنز پرشین بلاگ )

( پخش اسلایدی از عکسهای آقای بهنام آقایی )

دربخش بعدی آقای بهنام آقایی سخنرانی و از مدیریت باشگاه هواداران پرشین بلاگ

خداحافظی نمودند . 

با حضور آقای دکتر بوترابی از طرف باشگاه هواداران پرشین بلاگ هدیه ای به رسم یادبود

به آقای بهنام آقایی تقدیم شد . 

همچنین با حضور آقای توحید قهرمانی از طرف سیستم های فروش هوشمند نیز 

هدیه ای به رسم یادبود به آقای بهنام آقایی اهدا شد . 

سپس عکس یادگاری با حضور اعضای فنز پرشین بلاگ گرفته شد . 

باشگاه هواداران پرشین بلاگ بر خود لازم میداند از زحمات آقای بهنام آقایی تشکر و 

قدردانی نموده و آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای ایشان دارد .