زمان برگزاري جشنواره‌ي وبلاگ‌نويسي پرستاري تمديد شد

سرويس: نگاهي به وبلاگ‌ها
1385/05/01
07-23-2006
14:25:47
8505-00416: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: نگاهي به وبلاگ‌ها

دبيرخانه‌ي جشنواره‌ي وبلاگ‌نويسي پرستاري اعلام كرد كه با تمديد زمان برگزاري اين جشنواره، تاريخ پاياني و اختتاميه آن به بعد از شهريور ماه موكول مي‌شود.

احمد عامري، مدير اجرايي اولين جشنواره وبلاگ‌نويسي پرستاري، در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر اظهار داشت: با توجه به مشكلاتي كه در بخش اطلاع رساني برگزاري جشنواره داشتيم و با توجه به اينكه اين اطلاع رساني مي‌بايست در سطح وسيعي از مراكز بهداشتي و درماني و دانشگاه‌ها و به خصوص دانشكده‌هاي پرستاري صورت مي‌گرفت، اين اطلاع رساني همچنان به طور مستمر دنبال مي‌شود.

وي ادامه داد: همچنين با توجه به شروع روند اجرايي دومين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي نظام پرستاري كشور و تشكيل ستاد مركزي انتخابات نظام پرستاري و به دليل اينكه اين انتخابات در بين جامعه پرستاري كشور از ارزش بالايي برخوردار است. دبيرخانه جشنواره، طي جلسه‌اي براي بهتر برگزار شدن اين انتخابات و همچنين استفاده از توانايي‌ها و پتانسيل اين جشنواره در جهت معرفي كانديداهاي انتخابات نظام پرستاري، تاريخ پاياني و اختتاميه اولين جشنواره وبلاگ نويسي پرستاري ايران را به بعد از شهريور ماه موكول كرد.

عامري تمديد زمان برگزاري جشنواره را فرصت مناسبي دانست تا كساني كه تا كنون موفق به ثبت نام در اين جشنواره نشده‌اند، نسبت به ثبت وبلاگ پرستاري خود در اين جشنواره اقدام فرمايند.

به گفته‌ي وي تاريخ دقيق برگزاري اختتاميه‌ي جشنواره متعاقبا از طريق دبيرخانه به اطلاع خواهد رسيد.