سری دوم عکسهای راهپیمایی روز جهانی وبلاگ 

با تشکر از  آقای امید رحمانی ،عکاس پرشین بلاگ که زحمت این

عکسهای زیبا را کشیده اند :


پسران وبلاگستان 

 

 برای دیدن بقیه عکسها به ادامه مطلب مراجعه نمایید .


سری دوم عکسهای راهپیمایی روز جهانی وبلاگ 

با تشکر از  آقای امید رحمانی ،عکاس پرشین بلاگ که زحمت این

عکسهای زیبا را کشیده اند :

نیمه های راهپیمایی 

پسران وبلاگستان 

میلاد قزللو - مجتبی نجفی 

صرف صبحانه 

بازی کردن بلاگر ها