این اولین نشست ویژه مدیران ایران بود که در تاریخ 23 شهریور 90 برگزار شد . 

اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید .

 لینک گزارش تصویری