گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال از قاب دوربین بهنام آقایی : 

حضور اعضای فنز پرشین بلاگ در غرفه 

جایگاه مراسم افتتاحیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال

امید رحمانی _ عکاس پرشین بلاگ 

پخش سرود جمهوری اسلامی ایران _ مراسم افتتاحیه

جناب آقای احمدی _ مجری مراسم افتتاحیه 

جلسه فنز پرشین بلاگ با حضور مدیران و اعضای فنز پرشین بلاگ 

جلسه فنز پرشین بلاگ با حضور مدیران و اعضای فنز پرشین بلاگ 

جلسه فنز پرشین بلاگ با حضور مدیران و اعضای فنز پرشین بلاگ 

عکس یادگاری اولین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال