یادآوری وظایف فراموش شده برای همه خوبه. من جمله برای وبلاگ فنز.
انجام خدمات خبری در مورد وبلاگها توسط پرشین وبلاگ دنبال میشه. هر کس وقت داشت که خبر تولید کنه به اسم خودش بفرسته برای آقای شرفی حتما ردیفش میکنه.
اگر میخواهید وبلاگهای برتر معرفی کنیم هم که الان وبلاگهای معرفی کننده داریم.
اما در مورد رسیدگی به جذب اعضای جدید برای فنز چه برنامه ای داریم؟
برای اینکه بریم سراغ بلاگر ها علاقمند که راهنمایی برای فعال شدن ندارند؟
یه فکری باید بکنیم نه؟
البته وظیفه قبلی جمع آوری نظرات برای بهبود کیفیت به جای خودش باید باشه.
البته الان با درست شدن وبلاگ های جدید گروهی تخصصی بخشی از کارها از روی دوش فنز برداشته میشه ولی هنوز کارهای مهمی بر دوشش است و باید به فکر کارهای جدید تری نیز باشد. البته در چارچوب موضوع طرفداران پرشین بلاگ. بخصوص تامین نیروهای مستعد و علاقمند در آستانه تابستان برای همکاری داوطلبانه با وبلاگهای گروهی تخصصی.