در دومین روز از پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال ، غرفه پرشین بلاگ میزبان

مهمانان بسیاری بود که به رسم احترام نام تمامی این عزیزان ذکر می شود : 

آقای مهندس رجایی پور ( مدیر عامل شرکت آریا گستر ) 

خانم زهرا خوشحالی ( مدیر سایت سلامت نیوز )

خانم ملیحه مهربان ( مدیر سایت صدف نیوز )

آقای سجاد متین رزم ( مدیر سایت دکتر )

آقای صالحی ( خبرنگار سایت سلامت نیوز و فاوانیوز ) 

در کنار این عزیزان اعضای باشگاه هواداران پرشین بلاگ با ما نیز همراه بودند :

میلاد تکسیبی ( مدیر کافه بلاگ )

 مهدی یزدی 

مسعود تی جی 

علیرضا مهجور 

بیتا پاکنژاد 

رضا هاتفی

خانم داوودی 

همچنین مسئولین غرفه نیز در کنار این عزیزان بودند :

آقای مهندس فرید سودمند

آقای بهنام آقایی 

خانم نگار نیک نفس 

آقای امید رحمانی 

امید است که در روزهای آینده شاهد حضور همگی شما سروروان گرامی در غرفه

پرشین بلاگ در نمایشگاه رسانه های دیجیتال باشیم . 

با تشکر 

باشگاه هواداران پرشین بلاگ