گزارش تصویری از افتتاحیه نمایشگاه از قاب دوربین امید رحمانی 

 

 

 

 

 آقای مهندس زارع پور 

 

  آقای حسنی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی