سومین روز از نمایشگاه رسانه های دیجیتال نیز در کنار دوستان پرشین بلاگی سپری 

شد ، از دوستان عزیزی که در این روز در کنار ما بودند کمال تشکر را داریم .

آقای مهندس فرید سودمند 

آقای بهنام آقایی

خانم نگار نیک نفس 

آقای شروین تدین 

آقای امید رحمانی 

خانم سمیرا نکوئیان 

آقای سهیل خان محمدی 

آقای آرین نغزگو

خانم بیتا پاکنژاد 

خانم فرنوش 

در این روز تعدادی از کاربران سایت پرشین بلاگ نیز به غرفه پرشین بلاگ مراجعه نموده

و اشکالات خود در مورد وبلاگهایشان را پرسیدند .

همچنین به برخی از بازدیدکنندگان آموزش وبلاگنویسی و معرفی باشگاه هواداران 

پرشین بلاگ ارائه شد .

به امید دیدار همگی شما عزیزان

با تشکر

باشگاه هواداران پرشین بلاگ