در پنجمین روز از نمایشگاه رسانه های دیجیتال , غرفه پرشین بلاگ نیز در کنار دوستان 

و هواداران خود بود , در این روز اعضا فنز پرشین بلاگ همچون روزهای قبل با شور و

نشاط خود بار دیگر شادی بخش غرفه پرشین بلاگ بودند . 

از بخش های مهم این روز حضور مدیر محترم باشگاه مدیران و متخصصان ایران

( سیمرغ ) ، جناب آقای یاسر حمزه لوی ، در غرفه پرشین بلاگ بود که از طرف باشگاه 

هواداران پرشین بلاگ از آقای حمزه لوی کمال تشکر و قدردانی را داریم . 

دوستان و عزیزانی که در روز پنجم با ما همراه بودند : 

آقای مهندس سودمند 

آقای یاسر حمزه لوی 

بهنام آقایی 

شروین تدین 

نگار نیک نفس 

سهیل خان محمدی

بیتا پاکنژاد 

علیرضا مهجور 

پگاه نیک نفس 

پریچهر احمدی 

توحید قهرمانی 

آرین نغزگو 

میلاد خدایی 

از تمامی این عزیزان کمال تشکر و سپاس را داریم .