لینک مطلب از وبلاگ اکرنه مهدی بوترابی

دعا وسیله ی نیرومندی برای تغییر است. تغییر درونی ترین لایه ها انسان که با خالق جهان مرتبط است. همه ی ادیان الهی بخش ویژه ای را به دعا اختصاص داده اند.
برای تغییر درون و برون دعا کنیم

پرشین بلاگ persianblog  مهدی بوترابی mehdi boutorabi تغییر عکس دعا روز عرفه
عکس از اینترنت

تکمله:

عرفه روز شناخت است. لطف خدا به بندگان و خلیفه های خودش بر روی زمین بسیار است. هر روز را فرصتی داده و بعضی را فرصتی بزرگتر

...

روز عرفه از روزهای استثنایی است. اصولا شبها برای مناجات با خالق و هادی هستی بیشتر مورد توجه است ولی روز عرفه وضعیتی خاص دارد

مناجات روز عرفه امام حسین ع از شهرت زیادی برخوردار است. به دلیل اهمیت این روز و سطح بالای مفاهیم آن. دعا کنیم که توفیق فهم آن نصیب مان شود


حضور در مراسم حج اکبر نیز سعادتی است. خدا قسمت کسانی که نرفته اند کند و یادش را برای کسانی که به حج رفته اند زنده نگه دارد

خدا خواهد نصیب باشد