مهمانان غرفه پرشین بلاگ در نمایشگاه مطبوعات بخش دوم 

پروفسور کهرم ( طبیعت گرد )

محمد شیری ( بازیگر )

مجید اخشابی ( خواننده )

محمد مسلمی ( بازیگر فیتیله ای ها ) - الهام پاوه نژاد ( بازیگر )

علی فروتن و حمید گلی ( بازیگران فیتیله ای )