پس از پشت سرگذاشتن دو نمایشگاه رسانه های دیجیتال و مطبوعات ، و حضور قوی

و فعال اعضای فنز پرشین بلاگ در برگزاری این دو نمایشگاه ، به رسم ادب و احترام در

جلسه ی هفتگی فنز پرشین بلاگ که با حضور جناب آقای دکتر بوترابی (مدیر گروه

سایتهای پرشین بلاگ ) برگزار گردید ، از تمامی اعضای فنز پرشین بلاگ که در طول

برگزاری این دو نمایشگاه قبول زحمت کرده و با ما همراه بودند از سوی جناب آقای دکتر

بوترابی تقدیر به عمل آمد .

در ادامه عکسهایی از برگزاری این جلسه را مشاهده می کنید .

بیتا پاکنژاد ، شروین تدین ، دانیال بهزادی ، میلاد قزللو 

جناب آقای دکتر بوترابی (مدیر گروه سایتهای پرشین بلاگ )

شروین تدین ، دانیال بهزادی ، میلاد قزللو 

و عکس یادگاری با اعضای فنز پرشین بلاگ 

و با تشکر از آقای امید رحمانی عکاس محبوب پرشین بلاگ که زحمت عکسهای این

جلسه را برعهده داشتند .