کار داوطلبانه:

- موجب می شود که شما فرد نیازمندی را درک کنید.
- مهارتهای جدیدی به شما می آموزد.
- قسمتی از منافعی که جامعه به شما رسانده است را به جامعه برمی گرداند.
- می تواند به شما در حل بعضی از مشکلاتتان کمک کند.
- کمک می کند تا شما مردم جدیدی را ملاقات کنید و موانع حاصل از سوء تفاهمها و بی اطمینانی ها و ترسها را بشکنید
- می تواند ارتباطی ایجاد کند که به شما در شغل و آینده تان کمک کند.
- اهدای کمک سبب می شود آنان که بیشتر دارند، قسمتی از سهم خود را با آنها که کمتر دارند شریک شوند.
ممکن است از خود بپرسید که در این دنیای وسیع، کمک ناچیز من چه تغییری میتواند ایجاد کند؟ هیچ فردی به تنهایی نمی تواند مشکلات این دنیا را حل کند، اما همان کار کوچک شما می تواند در یک گوشة این دنیا (که ممکن است از محل شما به کلی دور باشد)، فضایی شاد و سالم و ایمن برای مردمی که به کمک شما نیاز دارند ایجاد کند. هر یک از ما می توانیم فردی را آموزش دهیم، تخریب شده ای را بسازیم، ظرفی را پر کنیم، پارکی را تمیز کنیم،...،و این است که برای دنیا ارزش دارد.

خصوصیات یک داوطلب:

- باید اول خودش را بشناسد
- باید عاشق باشد
- باید پای همه چیز به ایستد
- باید جامعه اش را خوب بشناسد
- باید درد مردمش را بداند
- باید روحی بزرگ داشته باشد
- باید آینه تمام نمای جامعه خود باشد
- باید مفهوم داوطلب بودن را فرای معیارهای انسانی بررسی کند
- هرگز خود را جدای از مردم جامعه فرض نکند
- هرگز از بالا به مردم جامعه‌‌اش نگاه نکند
- هرگز در ارائه خدمات خود به افراد نیازمند فخرفروشی، بی‌اعتنایی، منت‌گذاری نداشته باشه

 خصوصیات یک فعالیت داوطلبانه :

- فعالیت‌های داوطلبانه بیش از هر چیز به مدیریت و سازماندهی نیازمند است
- همیشه باید افرادی باشند که بر فعالیت‌های داوطلبانه نظارت داشته باشند
- فعالیت‌های داوطلبانه باید در یک جهت و هماهنگ انجام شود
- برای انجام یک فعالیت داوطلبانه مطلوب و موفق باید بیانیه ماموریت، چشم‌انداز، برنامه و هدف مشخص داشت باشد
- برای تحقق یک فعالیت داوطلبانه موفق شفافیت و اطلاع‌رسانی نباید فراموش شود
- برای یک فعالیت داوطلبانه اشتراک و استفاده عادلانه از منابع موجود در بین ذی‌ربطان و دست‌اندکاران نباید فراموش شود
- برای رسیدن به نتیجه مطلوب در فعالیت‌های داوطلبانه وجود مکانیزم و استانداردهایی برای پایش و ارزشیابی و ارزیابی مستمر این فعالیت‌ها لازم است
- فعالیت‌های داوطلبانه نیاز به بستری مناسبی از امکانات و شرایط و دیدگاه‌ها دارد

نکات مهم در خصوص داوطلب و فعالیت داوطلبانه:

- فعالیت داوطلبانه گستره وسیعی دارد
- حوزه فعالیت‌های اجتماعی، یکی از حوزه‌هایی است که می‌توان در آن اقدام به فعالیت داوطلبانه نمود
- شاید مردم به داوطلب و فعالیت داوطلبانه او نیازی نداشته باشند
- امکان دارد افرادی باشند که به داوطلب بودن نیازمند هستند
- فعالیت‌های داوطلبانه باید مدیریت بشه تا به هدف برسه
- در صورت نبود مدیریت و نظارت عالیه بر فعالیت‌های داوطلبانه امکان دارد در مواقعی این فعالیت‌ها به صورت متضاد و متقابل عمل کنند
- داوطلب‌ها از نظر تعداد زیاد هستند ولی آنقدر که تلاش میکنند نتیجه نمیگیرند
- تنها تفاوت در فعالیت یک داوطلب و یک فرد موظف علاقه و انگیزه ایشان است
- بهتر است در یک فعالیت داوطلبانه همه همراهان دارای یک افق دید و نگرش کلی نسبت به فعالیت خود باشند
- دیدن یک خروجی و نتیجه ملموس برای همه شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های داوطلبانه با هدف پایداری انگیزه و ادامه این‌گونه فعالیت‌ها لازم است.
- یک داوطلب هرگز نباید کاری را که خودش می‌خواهد بدون توجه به جمع، جامعه و اهداف آن انجام دهد
- فعالیت دواطلبانه همراه با مردم معنی پیدا می کند و نمی‌توان فقط با صحبت کردن از داوطلب و فعالیت داوطلبانه ادعای شناخت و ارائه نظر و راهکار نمود

 منبع : دارچین