آقای یک فهرست از بچه های فنز (وبلاگ فنز / وبلاگ تیم بلاگ و بقیه وبلاگهای گروهی تخصصی تهیه کنید و یه جایی توی صفحه اصلی وبلاگ فنز بیارید. خوب میشه ها!