مطلع شدیم یکی از اعضای فعال فنز پرشین بلاگ ، آقای مسعود

در بستر بیماری هستند .

از طرف باشگاه هواداران پرشین بلاگ سلامتی هر چه زودتر این

دوست عزیزمان را از خداوند متعال خواستاریم و امیدواریم که به زودی

خبر صحت و سلامتی ایشان را بشنویم .


دوستان عزیزی که مایل هستند تا از آقای مسعود احوالپرسی کنند

می توانند به وبلاگ این عزیز مراجعه کنند .

وبلاگ مسعود : پسری از نسل پارس